"Безпека інформаційних систем освітнього закладу: тактика та стратегія захисту" (підсумки)

2018 01 30 cem 0130 січня 2018 року в аудиторії 3.3. Інженерно-педагогічного факультету за ініціативи кафедри Прикладних природничо-математичних дисциплін за підтримки кафедри Інформаційних систем і технологій при участі кафедр Теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, Загально-технічних дисциплін, Промислової інженерії та сервісу і студентського науково-технічного товариства факультету відбувся науково-методичний семінар "Безпека інформаційних систем освітнього закладу: тактика та стратегія захисту"!

Засідання семінару відкрив і виступив з вступним словом Анатолій Володимирович Касперський, який визначив важливість проблеми захисту інформації, зробивши екскурс у історичні аспекти розвитку цього питання.
Під час семінару було заслухано доповіді Немченка Юрія Владиславовича, який охарактеризував стан безпеки у інформаційному просторі та зробив акцент на компонентах безпеки внутрішньої корпоративної мережі. Увага була зосереджена на актуальності дотримання певних правил роботи з ІТ системами, що формує стійку роботу корпоративної мережі. Запропоновано певний алгоритм налаштування систем ПК та проведення регламентних робіт для безперебійної роботи мережі факультету.
Сергій Микитович Яшанов у своїй доповіді зосередив увагу учасників семінару на проблемі добропорядності авторів-науковців. Відкритість освітніх ресурсів та необхідність дотримання авторських прав породжує цілий ряд проблем. Він розказав про кроки які здійснюються у цьому напрямку університетом. Описав проблеми використання програмного забезпечення, яке здійснює перевірку науково-методичних матеріалів.
Про практику побудови локальної мережі на території кафедри Інформаційних систем і технологій розповів Юрій Вікторович Шпильовий, який акцентував про доцільність використання апаратно-програмних автоматизованих систем, які б унеможливили накопичення та поширення шкідливих програм в локальної мережі. Порівняв ряд антивірусних програмних засобів, вказавши пріоритети їх застосування а також окремих утиліт, що забезпечують захист систем.
У обговоренні піднятої теми прийняли участь викладачі кафедр факультету. Вони поставили ряд уточнюючих запитань, висловили власні міркування про дії які б підвищили рівень захищеності корпоративної системи.
Підводячи підсумки семінару, були вироблені рекомендації, які формалізовані у формі алгоритма дій виконання яких дозволить знизити рівень вразливості окремих комп’ютерних систем та корпоративної інформаційної системи.