Наша сторінка у Facebook

Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентностних світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю

Шановні колеги!

7-8 жовтня 2015 року на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка планується проведення Міжнародної наукової конференції на тему:

"Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентностних світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю"

Інформаційний лист

Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку

Шановні викладачі, аспіранти, студенти !
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Рада молодих учених університету, Наукове студентське товариство, запрошують Вас взяти участь у роботі ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку», яка відбудеться 30-31 січня 2015 р.

Інформаційний лист

Де швидше нагріти воду?

Перевірити точність відповіді можна під час конференції...