Cклад спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19

Cклад спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19
по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, та 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

 

1. Корець Микола Савич доктор педагогічних наук, професор, директор Інженерно-педагогічного інституту, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій – голова ради;

2. Сидорчук Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Інженерно-педагогічного інституту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) – заступник голови;

3. Малежик Михайло Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) - вчений секретар;

4. Авраменко Олег Борисович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності, декан фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) – член ради;

5. Биковська Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій – член ради;

6. Жерноклєєв Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій - член ради;

7. Карташова Любов Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії підручникотворення для системи ПТО інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) - член ради;

8. Касперський Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики та математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) – член ради;

9. Ковчина Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту особистості Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій – член ради;

10. Мадзігон Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний членНАПН України, консультант директора інституту обдарованої дитини НАПН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій – член ради;

11. Макаренко Леся Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) – член ради;

12. Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій – член ради;

13. Рамський Юрій Савіянович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) – член ради;

14. Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, спеціальність 13.00.02 –теорія та методика навчання технологій – член ради;

15. Шпак Олександр Тихонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій – член ради;

16. Яшанов Сергій Микитович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) – член ради.