Дисципліни вільного вибору студента (вибір за спеціалізаціями)

Шановні студенти !

Розпочалося формування індивідуального навчального плану на 2018-2019 навчальний рік. Пропонуємо ознайомитись з блоками спеціалізованих дисциплін для подальшого їх вивчення у процесі профільної підготовки. 

Slider 015 Професійна освіта. Компютерні технології. Освітній ступінь - бакалавр

Slider 015 Професійна освіта. Компютерні технології. Освітній ступінь - магістр

Slider 015 Професійна освіта. Харчові технології. Освітній ступінь - бакалавр

Спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

• Виробниче навчання
• Технології хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів
• Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі
• Технологічне обладнання галузі
• Технологія функціональних харчових продуктів

Спеціалізація «Технологія харчування»
• Виробниче навчання
• Технологія продукції ресторанного господарства
• Товарознавство у ресторанному господарстві
• Устаткування закладів ресторанного господарства
• Організація ресторанного господарства

Slider 015 Професійна освіта. Готельно-ресторанна справа. Освітній ступінь - бакалавр

Спеціалізація «Ресторанна справа»
• Виробниче навчання
• Технологія напоїв та барна справа
• Товарознавство у ресторанному господарстві
• Карвінг
• Організація спеціалізованого обслуговування

Спеціалізація «Готельна справа»
• Виробниче навчання
• Клінінгові технології
• Товарознавство непродовольчих товарів
• Світовий туризм та інфраструктура готельного господарства
• Рекреаційні комплекси світу

Slider 015 Професійна освіта. Дизайн. Освітній ступінь - бакалавр

Спеціалізація «Дизайн одягу»
• Виробниче навчання (художній метал, художня обробка деревини, художня кераміка, художній текстиль)
• Фешн-ілюстрація з основами художнього проектування костюму
• Історія костюму і моди
• Робота в матеріалі

Спеціалізація «Дизайн меблів»
• Виробниче навчання (художній метал, художня обробка деревини, художня кераміка, художній текстиль)
• Інтер`єр-рисунок з основами художнього проектування меблів
• Історія інтер’єру та дизайн меблів
• Робота в матеріалі

Slider 015 Професійна освіта. Деревообробка. Освітній ступінь - бакалавр

Спеціалізація «Виробництво меблів»
• Виробниче навчання
• САПР меблевих виробів
• Рисунок та основи композиції
• Технологія захисно-декоративних покриттів
• Технологія кухонних та інших меблів
• Технологія меблів для офісів і підприємств торгівлі

Спеціалізація «Виробництво дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів»
• Виробниче навчання
• САПР столярних виробів та інших дерев`яних будівельних конструкцій
• Рисунок та основи композиції
• Захисне оброблення дерев`яних конструкцій
• Технологія столярних виробів
• Технологія збірних дерев`яних споруд

Slider 015 Професійна освіта. Технології виробів легкої промисловості. Освітній ступінь - бакалавр

Спеціалізація «Конструювання та технології швейних виробів»
• Виробниче навчання
• Устаткування швейного виробництва
• Проектування процесів швейного виробництва
• Рисунок з основами композиції
• Прогресивні технології швейного виробництва
• Експертиза якості швейних виробів

Спеціалізація «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»
• Виробниче навчання
• Декорування текстилю та художнє оздоблення виробів
• Історія костюму і моди
• Рисунок з основами композиції
• Фешн-ілюстрація з основами художнього проектування костюму
• САПР одягу

Slider 015 Професійна освіта. Охорона праці. Освітній ступінь – бакалавр

Slider 015 Професійна освіта. Охорона праці. Освітній ступінь – магістр

Slider 015 Професійна освіта. Туризм. Освітній ступінь – бакалавр

Спеціалізація «Туристична справа»
• Міжнародний туризм
• Регіональний туризм
• Спортивний та екстремальний туризм
• Агро- та екотуризм
• Рекреаційні комплекси світу
• Медична допомога та санітарія і гігієна в туризмі

Спеціалізація «Зелений туризм»
• Зелений туризм
• Сільський туризм
• Екологічний туризм
• Лікувально-оздоровчий туризм
• Рекреаційні комплекси світу
• Медична допомога та санітарія і гігієна в туризмі

Slider 015 Професійна освіта. Документознавство. Освітній ступінь – бакалавр

Спеціалізація «Документне забезпечення управління»
• Теорія і практика референтської та офісної діяльності
• Стилістика і культура офісної документації
• Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності
• Організація та управління діяльністю інформаційних установ
• Практикум комп’ютерних та мультимедійних презентацій
• Документаційне забезпечення діяльності установи
• Копірайтинг

Спеціалізація «Референтська та офісна діяльність»
• Теорія і практика референтської та офісної діяльності
• Стилістика і культура офісної документації
• Конфліктологія і теорія переговорів
• Спічрайтинг
• Практикум комп’ютерних та мультимедійних презентацій
• Етика та психологія ділового спілкування
• Зв`язки з громадськістю

Slider 015 Професійна освіта. Економіка. Освітній ступінь – бакалавр

Спеціалізація «Організація виробництва»
• Стратегія, потенціал і розвиток підприємства
• Планування і контроль на підприємстві
• Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
• Управління витратами
• Економіка та організація інноваційної діяльності
• Теорія і практика референтської та офісної діяльності
• Конфліктологія і теорія переговорів

Спеціалізація «Бухгалтерський облік»
• Облік у бюджетних установах
• Управлінський облік
• Аудит
• Фінансовий облік
• Аналіз господарської діяльності, звітність підприємств
• Розрахунково-економічний практикум
• Облік у банках