Розклад екзаменаційної сесії 2018 - 2019 н.р.

* Розклад екзаменаційної сесії (весна) для студентів ступеня бакалавр (денна форма навчання) 2018–2019 навчального року:

:: спеціальність 014 Середня освіта І курс, ІI курс, ІII курс, ІV курс,

:: спеціальність 015 Професійна освіта І курс, ІI курс, ІII курс, ІV курс.

* Розклад екзаменаційної сесії (весна) для студентів ступеня магістра, (денна форма навчання) 2018–2019 навчального року:
:: спеціальності 014 Середня освіта (за профілями) І рік навчання,

:: спеціальності 015 Професійна освіта (за профілями) І рік навчання.