Немченко Юрій Владиславович

Немченко Юрій Владиславович

 кандидат педагогічних наук, доцент

З 2018 року - доцент кафедри загально-технічних дисциплін та охорони праці.

2018 рік Подяка НПУ імені М.П.Драгоманова "За вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності. 

2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладних природночо-математичних дисциплін. Атестат

В 2013 році захистив наукову роботу на здобуття звання кандидата педагогічних наук на тему: "Методика підготовка майбутніх учителів технологій з основ безпеки життєдіяльності". 

З 2012 року – доцент кафедри технічної фізики та математики.

З 2007 року – старший викладач кафедри технічної фізики та математики.

З 1991 року - викладач кафедри загально-технічних дисциплін.

З 1990 року працює В КДПІ ім. О.М. Горького завідувачем лабораторій. 

1990 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю: «Загальнотехнічні дисципліни і праця».

Відзначений подяками відділу освіти Київської обласної держадміністрації та грамотами НПУ імені М.П. Драгоманова, Києво-Святошинського відділу освіти.

Автор методичних та наукових праць з проблем мікрорадіоелектроніки, програмування мікроконтролерів (arduino), мехатроніки, комп’ютерних систем та технологій, технічної і прикладної механіки, безпеки життєдіяльності людини.

Розробник навчальних програм та навчально-методичних посібників з дисциплін технічного і технологічного напрямку та ІТ дисциплін.

Керівник студентської проблемної групи за напрямком: "Енергоефективність, автоматизація, ІТ технології, конструювання машинобудівних об’єктів".

Модератор сайту Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

Заступник редактора наукового видання "Альманах" Інженерно-педагогічного факультету.

Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=Z2utdpcAAAAJ&hl=uk

OrcIDorcid.org/0000-0001-5081-3163 

Scopushttps://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=sbrowse

+---------------

Викладння:

В різні роки здійснював викладання таких дисциплін:

* Теорія і методика викладання інформатики;

* Основи охорони праці;

* Безпека життєдіяльності;

* Машинознавство;

* Технічна механіка;

* Деталі машин;

* Радіоелектроніка;

* Автоматика та автоматизовані системи;

* Основи електротехніки та схемотехніки;

* Основи комп’ютерної графіки;

* Безпека інформаційних систем;

* Комп’ютерний дизайн;

* Основи Web-дизайну;

* Бази даних інформаційних систем;

* Основи мікрорадіоелетроніки;

* Основи охорони праці;

* Охорона праці в галузі;

* Курсовий проект з Машинознавства;

* Комп'ютерне проектування і моделювання. 

Конференції, семінари, майстер-класи: 

*  майстер-клас "Світло під контролем" - в рамках програми День відкритих дверей Інженерно-педагогічного факультету. Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова, 15 грудня 2018 року.

 * Організація та участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практричній конференції "Енергоефективність: наука, технологія, застосування". Доповідь: "Вітрогенерація: принцип роботи та пріоритети використання".  Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова. 28 листопада 2018 р.

* Участь у ХХІ міжнародній науково-практричній конференції "Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXІ столітті". Доповідь: "Аналіз характеристик вертикальних вітроенергетичних установок малої потужності". 27 вересня 2018 р. 

* Участь у ІІХ Міжнародній науково-практичній конференції пам’яті Д.О.Тхоржевського "Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку".  Доповідь: "Соціальна мережа, як форма освітньої взаємодії". Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 23 березня 2018 р.

* майстер-клас для учнів початкової школи: "Перегони веселих жабенят". Творча студія "Акварелька", м. Вишневе, 23 лютого 2018 року.

* Організація та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямком: Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика". 31 січня 2018 р.

* Співорганізатор науково-методичного семінару: "Безпека інформаційних систем освітнього закладу: тактика та стратегія захисту". 30 січня 2018 року. 

* Участь у вебінарі: "Сучасні наради: як ефективно проводити зустрічі онлайн", Київ, 29 листопада 2017 р. 

* Участь у конференції: "Наукова діяльність як шлях формування професійних комптентностей майбутнього фахівця".  Суми, 7 - 8 грудня 2017 р.

Доповіді: "Накуково-дослідницька діяльність студентів у структурі фахової підготовки". та  "Відеофрагменти фізичних дослідів як засіб активізації самостійної роботи студентів в умовах застосування діяльністного підходу до навчання та інформаційно-комунікаційних технологій".  

Співорганізатор науково-практичної конференції: "Енергоефективність: наука, технології, використання".  Доповідь: "Енергозбереження: сучасний тренд чи життєва необхідність" (29 листопада 2017 р.), Київ, 2017.

* Участь у XVII Міжнародній науково-практичній конференції "Відновлювальна енаргетика та енергоефективність у ХХІ столітті". Доповідь: "Оптимальна модель ВЕУ для мікрогенерації", Київ 27 - 29 вересня 2017 року,  

* Участь у конференції: "Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерниій галузях". Доповідь: "Формування віртуального середовища професійного зростання засобами інформаційно-комунікаційних технологій., Бердянськ, 13 - 15 вересня 2017 року.

* Участь у вебінарі: "Електробезпека на виробництві", Київ, 8 вересня 2017 року.

* Участь у науковій конференції "Пріоритетні напрямки сучснних педагогічних та психологічних наук". Доповідь: "Розширення можливостей традиційних форм навчання засобами хмарних сервісів" Одеса, 10 - 12 серпня 2017 року. 

* Участь у майстер-класі "EvroCityWorkFest" "Світ професій". Київ, 17 червня 2017 року.

* Участь у семінарі: "Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу". Київ, 1 червня 2017 р.

* Звітна наукова конференція викладачів НПУ імені М.П.Драгоманова (кафедра ППМД) Київ, 16 травня 2017 р. доповідь: "Енергія вітру: історія та перспективи використання". 

* Міжнародна наукова Інтернет-конфернеція: "Соціум, наука культура". Доповідь:"Інформаційні технології, як інструмент трансформації освітньої системи". (Київ 26 - 28 січня 2017 р.)

* Співорганізатор науково-практичної конференції: "Енергоефективність: наука, технології, використання".  Доповідь: "Енергоефективність: потенціал та перспективи зростання в умовах України" (12 квітня 2016 р.), Київ, 2016. 

* Освітній простір: передумови та досвід використання / XXXVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" (29.12.2015 – 05.01.2016), Запоріжжя, 2016

* Современные тенденции в образовании: виртуализация / III Международная научная конференция "Новые технологии и организация учебного процесса: цели и задачи", Баку, 26-28 ноября 2015 г. 

 * участь у семінарі: "Европейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі HORIZON 2020”.

* Досягнення науки та практики. / Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 24-25 січня 2015 р. - Т.2. - Київ: Науково-видавничий центр "Лабораторія думки", 2015. - 32 с. доповідь: Компетентністний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх учителів технологій С. 22 - 24. 

* Тридцята Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" Запоріжжя: 19 - 21 січня 2015 р. доповідь: Хмарні технології, як інструмент централізованого збереження навчально-методичних матеріалів кафедри 

* Міжнародна наукова інтернет-конференція: "Управіління якістю підготовки майбутнього учителя фізико-технологічного профілю". Кам’янець-Подільський, 26 червня 2014 р.  доповідь: Інструментальні засоби моніторнигу освітньої діяльності.

* Міжнародна наукова конференція "Інновация, качество образования и развитие", Баку:  2014р. доповідь: Інструментальные средства оценки качества образования 

* Двадцять шоста Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" Запоріжжя: 7 - 11 квітня 2014 р. доповідь: Стратегія пошуку відкритих освітніх ресурсів

* Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя".  Запоріжжя:  4 - 9 листопада 2013 р. доповідь: Електронний архів кафедри, як інструмент інформаційного забезпечення навчального процесу   

Публікації: 

Google Scholar

*

* Вітрогенерація: принципи роботи та пріоритети використання Збірник наукових праць науково-практичної конференції "Енергоефективність: наука, технології, застосування" (28 листопада 2018), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. - С. 19 - 21.

 Аналіз характеристик вертикальних вітроенергетичнихустановок малої потужності / Відновлювальна енергетиката енергоефективність у ХХІ столітті: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції, 27 - 29 вересня 2017 року., м. Київ, НТУУ КПІ, Інститут відновлювальної енергетики НАНУ, 2017. -752 с. - С. 451 - 456.

* Соціальна мережа, як форма освітньої взаємодії / "Трудове навання та технології: сучасні реалії та перспеективи розвитку": Збірник матеріалів ІІХ Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського (23 березня 2018 р.) / за заг. ред. Д.Е.Кільдерова. - Київ, 2018. - 115 с. С. 68 -72. 

Енергоефективність - сучасний тренд чи життєва необхідність / Збірник наукових праць науково-практичної конференції "Енергоефективність: наука, технології, застосування" (29 листопада 2017), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. - С. 3 - 5.

*  Оптимальна модель вітроенергетичнихустановок для мікрогенерарації / Відновлювальна енергетиката енергоефективність у ХХІ столітті: матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції, 27 - 29 вересня 2017 року., м. Київ, НТУУ КПІ, Інститут відновлювальної енергетики НАНУ, 2017. -752 с. - С. 504 - 507.

* Формування віртуального середовища професійного зростання засобами інформаційного зростання засобами інформаційно-комунікаційного технологій / Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій галузях: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Бердянськ: БДПУ, 2017. -252 с.

* Розширення можливостей традиційнихформ навчання засобами хмарних сервісів / Пріритетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та перспективних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (11-12 серпня 2017 р., м. Одеса) - Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2017. - 148 с. - С. 128 - 131.

* Енергія вітру: історія та перспективи використання / Матеріали звітної наукової конференції викладачів НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - 34 с. (12 квітня 2016), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. - С. 8 - 12.

* Енергоефективність: потенціал та перспективи зростання в умовах України / Збірник наукових праць науково-практичної конференції "Енергоефективність: наука, технології, застосування" (12 квітня 2016), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. - С. 3 - 6.

Науменко В. Я. Формування проектно-конструкторських здібностей майбутніх вчителів технологій / В. Я. Науменко, А. В. Касперський, Ю. В. Немченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 51. - C. 199-206.

* Система пошуково-дослідницьких проектів, як середовище формування практичних безпеко-орієнтованих знань та навичок Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія №5, Педагогічні науки: реалії та перапективи. - Випуск 51: збірник наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - С. 199 - 206 

* Використання ІКТ в системі підготовки майбутніх учителів технологій з природничо-математичних дисциплін Київський науково-педагогічний вісник, № 5 2015. Видавник: «Київська наукова організація педагогіки та психології». – С. 38 - 49

Technology in Education Альманах № 7, 2015 Збірник наукових праць студентів та викладачів Інституту гуманітарно-технічної освіти – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014 С. 61 – 66.

Основні принципи роботи у програмному середовищі PRO100 Методичний посібник Київ, «КАПРИ», 2015. – 16 с.

* Інженерні системи освітлення виробничих приміщень Навчально-методичний посібник К., «КАПРИ», 2015. – 36 с.

* Розрахунок пасових передач Методичний посібник Київ, «КАПРИ», 2015. – 16 с.

* Розрахунок фрикційних передач Методичний посібник Київ, «КАПРИ», 2015. – 16 с.

* Хмарні технології як інструмент централізованого збереження навчально-методичних матеріалів кафедри Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників XXVI міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (19 – 21 січня 2015 р.) – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2015. – C. 109–110.

Технічна механіка Навчальна програма К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015 с. 16.

Основи охорони праці Навчальна програма К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015 с. 16.

* Фундаменталізація фахової підготовки майбутніх учителів технологій в процесі інтегрованого вивчення хімії Київський науково-педагогічний вісник, № 3 (03) 2014. Видавник: «Київська наукова організація педагогіки та психології». – С. 38-49. (Касперський А.В., Кучменко О.М., Немченко Ю.В.)

 * Моніторинг освітньої діяльності: пріоритетні методи і технології , Камянець-Подільський:  2014 р. 

Немченко Ю. В. Удосконалення системи адаптації людини до умов життєвого простору / Ю. В. Немченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.200-204.

Немченко Ю.В. Портфоліо як ефективна технологія навчання з проблем безпеки людини / Ю.В. Немченко / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 30: збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 149-154

Стажування:

01 листопада 2017 р - 3 червня 2018 р за програмою: "Безпека інформаційних систем" Сертифікат.

23 грудня 2016 р. - 6 січня 2017 року за програмою: "Створення та адміністрування локальної мережі" Сертифікат

5 - 19 листопада 2013 р. за програмою: "Відриті освітні ресурси"  Сертифікат

7 червня - 8 липня 2013 р. за програмою: "Основи інформаційної безпекиСертифікат 

9 - 23 травня 2013 р. за програмою: "Основи інформаційної безпеки під час роботи на комп’ютеріСертифікат 

8 - 23 березня 2013 р. за програмою: "Введение в анализ, синтез и моделирование систем"  Сертифікат 

10 жовтня - 9 листопада 2011 р. за програмою: "Робота в Microsoft AccessСертифікат