Кучменко Олександр Миколайович

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри технічної фізики та математики

Індекс Хірша: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=2kXHL8UAAAAJ 

В 1993 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю фізика та астрономія і одержав кваліфікацію вчителя фізики та астрономії.
З 1993 р. по 1994 р. працював вчителем фізики та астрономії в загальноосвітній середній школі № 15 м. Києва.
З 1994 р. по 2011 р. працював завідувачем лабораторії кафедри загальної та прикладної фізики фізико-математичного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова.
З 2011 р. по 2013 р. працює викладачем на кафедрі технічної фізики та математики інженерно-педагогічного інституту на посаді асистента. З 2013 р. обраний на посаду старшого викладача.
5 червня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 у НПУ імені М.П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Активізація самостійної роботи студентів педагогічних університетів у процесі навчання загальної фізики» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).
Має 32 друкованих роботи, в тому числі один навчальний посібник у співавторстві з грифом МОН.
Науковий напрям «Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів». Тема наукових досліджень «Дидактичні основи індивідуальної роботи.
Викладає дисципліни «Загальна фізика», «Фізичний практикум», «Хімія», «Основи мікроелектроніки», «Технічна та прикладна механіка», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

 

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00