Навчальна робота на кафедрі ІСТ

На сьогодні кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:
1.  Автоматизоване робоче місце менеджера
2.  Автоматизовані системи організаційного управління
3.  Адміністрування комп'ютерних мереж
4.  Бази даних і інформаційні системи
5.  Безпека інформаційних технологій
6.  Використання інформаційних технологій в навчальному процесі
7.  Вступ до спеціальності
8.  Експлуатація та ремонт комп’ютерної та офісної техніки
9.  Ергономіка інформаційних технологій
10. Захист інформації в комп'ютерних системах
11. Інформатика
12. Інформатика та комп`ютерна техніка
13. Інформатика та обчислювальна техніка
14. Інформаційні системи і технології
15. Інформаційні системи та обмін даними
16. Інформаційні технології в освіті
17. Інформаційні технології в управлінні персоналом
18. Інформаційні технології у виробництві
19. Інформаційно-комунікаційні технології
20. Інформаційно-технічні засоби навчання
21. Історія науки і техніки
22. Комп`ютерне документознавство
23. Комп`ютерні мережі
24. Комп`ютерні мережі та Інтернет
25. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
26. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів
27. Комп'ютерний дизайн
28. Комп'ютерно-аналітична діяльність
29. Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
30. Математичні основи інформаційної діяльності
31. Матеріали та елементна база інформаційної техніки
32. Матеріалознавство інформаційної техніки
33. Методика викладання інформатики
34. Методика за спеціалізацією «Інформаційні технології та захист інформаційних ресурсів»
35. Мультимедіа технології
36. Нові інформаційні технології
37. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
38. Основи Інтернет технологій
39. Основи інформатики
40. Основи криптографії
41. Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
42. Програмне забезпечення інформаційної техніки
43. Програмне забезпечення обчислювальних машин
44. Проектування та експлуатація інформаційних систем
45. Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
46. Системи автоматизованого проектування
47. Системне програмування
48. Системний аналіз інформаційних процесів
49. Соціальна інформатика
50. Сучасні інформаційні технології
51. Сучасні інформаційні технології в освіті
52. Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері
53. Сучасні інформаційні технології навчання
54. Сучасні інформаційні технології у редакційно-видавничій сфері
55. Сучасні програмні продукти та інтернет-технологій в освіті
56. Теоретичні основи інформаційної техніки
57. Теоретичне програмування
58. Технічні засоби навчання
59. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів
60. Технології пошуку і обробки філософської інформації
61. Управління інформаційними зв`язками
62. Web-програмування