Про кафедру

   Кафедра теорії та методики професійної підготовки була створена рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова від 29 жовтня 2004 року (протокол № 3), а також шляхом поділу кафедри трудового навчання і креслення та приєднання загальноуніверситетського навчально - наукового центру «Нові інформаційні технології» («НІТ»). Новостворену кафедру теорії та методики професійної підготовки очолив заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор Петро Васильович Дмитренко.
   З 2015 р. очолює кафедру Наталія Михайлівна Титова, кандидат педагогічних наук, доцент.
   До структурних підрозділів кафедри відносяться 3 лабораторії: лабораторія дизайну та художньої творчості, лабораторія електротехніки та лабораторія художнього конструювання.
   Кафедра є випусковою фаховою для освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 01 Освіта, спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), а саме:

 • Харчові технології;
 • Технологія виробів легкої промисловості;
 • Готельно-ресторанна справа;
 • Дизайн;
 • Деревообробка.

   На кафедрі здійснюють підготовку майбутніх фахівців такі викладачі як кандидат педагогічних наук, професор Д.В. Лебедєв, кандидат педагогічних наук доцент А.І. Бровченко, кандидат педагогічних наук доцент О.О.Субіна, викладачі - М.Ю.Ляшенко і О.В.Лебідь, асистент і аспірант Д.В.Чумаченко.

   Головним завданням кафедри теорії та методики професійної підготовки є нарощення наукового і методичного потенціалу викладачів і навчально-допоміжного персоналу, модернізація змісту навчальних дисциплін кафедри в контексті Болонської декларації, підготовка відповідного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, участь у підготовці науково-методичних комплексів, проведення кафедрального моніторингу з метою забезпечення належної якості підготовки фахівців.

Напрямки роботи кафедри теорії та методики професійної підготовки

Життя кафедри

Андріяшин Володимир Іванович (1938-2016)

6 січня 2018 року мало виповнитися 80 років з дня народження Володимира Івановича Андріяшина, кандидата педагогічних наук, професора, почесного директора Інституту гуманітарно-технічної освіти (нині Інженерно-педагогічного факультету). Весь свій трудовий шлях Володимир Іванович пройшов у стінах університету:

1976р. – викладач кафедри загально-технічних дисциплін Київського державного педінституту імені Горького;
1977р. – старший викладач кафедри трудового навчання та креслення, заступник декана факультету Загально-технічних дисциплін;
1978р. – доцент кафедри трудового навчання і креслення;
1992р. – декан Педагогічно-індустріального факультету;
2005р. – директор Педагогічно-індустріального інституту;
2006р. – професор кафедри теорії та методики професійної підготовки Інституту гуманітарно-технічної освіти;
2008р. – завідувач кафедри основ виробництва Інституту гуманітарно-технічної освіти;
2012р. – професор кафедри теорії та методики професійної підготовки Інженерно-педагогічного факультету.
Нещодавно за ініціативою кафедри теорії та методики професійної підготовки, за підтримки деканату Інженерно-педагогічного факультету та схвалення ректорату НПУ імені М.П.Драгоманова навчальній лабораторії електротехніки кафедри теорії та методики професійної підготовки було присвоєно ім’я професора Володимира Івановича Андріяшина.
Цьому було приурочено вечір пам'яті Володимира Івановича Андріяшина, в якому взяли участь :
сім’я Андріяшина Володимира Івановича – дружина Людмила Андріївна Андріяшин та син Юрій Володимирович Андріяшин;
від ректорату – проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи, доктор педагогічних наук, професор Корець М.С.;
від факультету - декан Інженерно-педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, професор Кільдеров Д.Е., завідувачі кафедр, колеги;
друзі та колеги – професор Дмитренко П.В., професор Тригуб І.Г., Перепелиця Є.О.
Все своє життя Володимир Іванович був гідним взірцем колегам, друзям, студентам. Він у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння істинних цінностей, добра та почуття гумору.
Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!

Співробітники кафедри

2017 05 17 Titova

Титова Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

   
2017 05 17 Lebedev

Лебедєв Дмитро Вікторович

кандидат педагогічних наук, професор

2017 10 26 Subina

Субіна Оксана Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

2017 10 25 FonBudau

ФОН БУДАУ Олексій Григорович

кандидат економічних наук, доцент

2017 05 17 Lyashenko

Ляшенко Марина Юріївна

старший викладач

 

2017 05 17 Chumachenko

Чумаченко Дар'я Володимирівна

асистент

 2017 10 25 Barviyuk

Барвінок Оксана Едуардівна  

Завідувач лабораторії

2017 05 29 Grant

Мелконян Грант Робертович

Завідувач лабораторією

 2017 09 24 Didik

Дідик Андрій Орестович

Майстр виробничого навчання

Навчальна діяльність

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

 Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: Технічна естетика, Спец. малюнок (моделювання та констр. одягу), Спец малюнок (спец. дизайн), Малюнок та композиція одягу, Матеріалознавство для дизайнерів, Художньо-промислова графіка, Основи композиції, Кольорознавство, Ергономіка, Проекторно-художній практикум, Методика за спеціалізацією, Основи художнього конструювання, Нові інформаційні технології, Інформатика і комп'ютерна техніка, Інформаційні технології в освіті, Геоінформаційні технології, Інформаційні технології в туризмі, Основи інформаційних технологій.

Навчальні лабораторії кафедри

Навчальна лабораторія  електротехніки

Навчальна лабораторія  дизайну та художньої творчості

Навчальна лабораторія  художнього конструювання

 

В лабораторії викладаються такі навчальні дисципліни:

 • Основи електротехніки,
 • Електропривід. 

 

В лабораторії викладаються такі навчальні дисципліни:

 • Основи композиції і формоутворення,
 • Проектна ергономіка,
 • Естетичні цінності предметного середовища,
 • Дизайнерська біоніка,
 • Матеріалознавство для дизайнерів,
 • Проектно-художній практикум,
 • Художньо-промислова графіка та кольорознавство.


В лабораторії викладаються такі навчальні дисципліни:

 • Технічне моделювання,
 • Матеріалознавство виробів з деревини,
 • Декоративно-оздоблювальні матеріали і покриття.
 

Наукова діяльність

 

   Наукова робота кафедри з ініціативної тематики спрямована тематично і проводилася в рамках загальноуніверситетських наукових напрямів: „Теорія та технологія навчання і виховання в системі освіти”, „Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів”.

   Викладачі кафедри теорії та методики професійної підготовки НПУ імені М. П. Драгоманова велику увагу приділяють науковому співробітництву з науковими інститутами, навчальними закладами і громадськими організаціями України та інших держав. Зокрема, інститутами Національної академії педагогічних наук України (Інститут педагогіки, Інститут проблем виховання), Асоціацією позашкільних навчальних закладів України, Європейською асоціацією організацій вільного часу дітей і молоді (EAICY), провідними вищими навчальними закладами Росії, Польщі, Словаччини, Чехії та інших держав (зокрема з Краківським університетом імені Комісії народної освіти (Польща), Пряшевським університетом (Словаччина), Університетом в Градек Кралове (Чехія), Ярославським державним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського (Росія) та ін.

 

Літопис кафедри

З моменту заснування, кафедру очолював Петро Васильович Дмитренко – кандидат педагогічних наук, професор, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України, Заслужений працівник освіти України.

Почесні професори кафедри