Макаренко Леся Леонідівна

Макаренко Леся Леонідівна

Макаренко Леся Леонідівна,

доктор педагогічних наук, професор

Макаренко Леся Леонідівна – професор, доктор педагогічних наук (13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни), 2013 р.), доктор філософії (2011 р.).

Закінчила педагогічний факультет КДПІ імені Горького у 1995 році, філологічний факультет у 1997 році.

Начальник редакційного відділу університету.

Член редколегії збірників наукових праць “Наукові записи”, “Науковий часопис Національного педагогічного університету. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи”, “Міжнародний науковий форум”.

Член докторської спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності теорія та методика навчання (інформатика).

Викладає навчальні дисципліни: Сучасні інформаційні технології в освіті, Інформаційні системи та обмін даними, Технології пошуку та обробки філософської інформації, Математичні основи інформаційної діяльності, Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері, Методика викладання інформатики, Системний аналіз інформаційних процесів, Управління інформаційними зв`язками, Історія науки і техніки, Інформатика та комп’ютерна техніка, Комп'ютерно-аналітична діяльність, Основи оформлення результатів наукового дослідження, Використання інформаційних технологій в навчальному процесі, Ергономіка інформаційних технологій, Мультимедіа технології, Вступ до спеціальності, Соціальна інформатика, Сучасні інформаційні технології у редакційно-видавничій сфері. 

Керує чотирма аспірантами, дипломними, магістерськими роботами та магістерською практикою. Член комісії екстернату з дисциплін всіх напрямків кафедри.

Відповідає за міжнародні зв`язки кафедри.

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00