Слабко Володимир Миколайович

Слабко Володимир Миколайович
кандидат педагогічних наук, доцент


Кандидат педагогічних наук 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, 2012 р., доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, 2011 р.
Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького у 1990 році, за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця». Кваліфікація: «Вчитель загальнотехнічних дисциплін».
    Тема кандидатської дисертації «Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну у профільній школі».
Дисципліни, які закріплені за викладачем: «Технічне креслення».
В університеті працює з 1990 р.