Наша сторінка у Facebook

Сидорчук Людмила Андріївна

 Людмила Андріївна Сидорчук

   Доктор педагогічних наук

спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни) 2012 рік, 

професор (2013 рік)

   Закінчила Львівський політехнічний інститут в 1979 році за спеціальністю аерофотогеодезист та отримала кваліфікацію інженер – аерофотогеодезист.
   У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, а в 2004 році отримала вчене звання доцента по кафедрі загальнотехнічних дисциплін. У 2012 році захистила докторську дисертацію.
   Тема кандидатської дисертації: «Підготовка вчителів фізики до навчання безпеки життєдіяльності»
   Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади навчання ергономіки майбутніх учителів технологій».
   Викладає навчальні дисципліни: основи ергономіки; безпека життєдіяльності та цивільна оборона; основи охорони праці, охорона праці в галузі.
   Керує підготовкою 2 кандидатських дисертацій.
   Член Науково – методичної комісії з цивільної безпеки Науково – методичної Ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
   Працює в університеті з 1992 року.
   Автор 75 наукових праць, 1 монографії.