Корець Микола Савич

 

Завідувач кафедрою загально-технічних дисциплін

kms2014 09

Доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік.

   Професор (по кафедрі загальнотехнічних дисциплін, 2008 р.), кандидат фізико-математичних наук (01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 1982 р.), доктор педагогічних наук (13.00.04 теорія та методика професійної освіти, 2007 р.), академік Академії наук вищої освіти України (по загально-технічному відділенню, 2010 р.).

 

Наукова та педагогічна діяльність

   Закінчив фізико – математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині НПУ ім. М.П. Драгоманова) в 1976 р. за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни, трудове навчання і фізика».

   Тема кандидатської дисертації «Дослідження власних та домішкових енергетичних станів кристалів дифосфіду кадмію».
   Викладає навчальні дисципліни: енергетичні машини; машинознавство; методика викладання технічних дисциплін у вищій школі; організація наукової діяльності у вищих навчальних закладах. Підготував двох докторів, та п’ятнадцять кандидатів наук. Керує підготовкою дисертаційних робіт трьох докторантів та п’яти аспірантів. 
   Голова вченої спеціалізованої ради Ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій, теорія і методика навчання (технічні дисципліни), член докторської спеціалізованої вченої ради за спеціальностями 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Член Національної спілки журналістів України.
   Відповідальний редактор Наукового Часопису НПУ імені М.П. Драгоманова Серія 13 Проблеми трудової та професійної підготовки, член редколегії журналу «Молоді і ринок», збірника наукових праць «Гуманітарні проблеми вищої освіти».

   Автор 240 наукових праць, серед яких 7 авторських свідоцтв на винаходи, 13 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 монографії.
   Працює в університеті з 1974 року. 

Біографія

Народився 8 вересня 1952 р. у с. Корощино Олевського району Житомирської області.

Після закінчення восьмирічної школи упродовж 1967 - 1971 рр. навчався в Коростишівському педагогічному училищі, яке закінчив з відзнакою. З 1971 до 1976 р. навчався на фізико-математичному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького, який закінчив з відзнакою і здобув фах вчителя загально-технічних дисциплін, трудового навчання і фізики. 
   Упродовж 1977-1980 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної фізики Київського державного педагогічного інституту. 3 1980 р. обіймає посаду викладача, з грудня 1983 р. - доцента, з вересня 1992 р. - завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін, з травня 2006 р. - директора Інституту гуманітарно-технічної освіти, а з грудня 2013 року директора інженерно-педагогічного інституту Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
   Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук М.С. Корець захистив у 1982 р., докторську - у 2007 р. Вчене звання професора кафедри загальнотехнічних дисциплін йому було присвоєне в 2008 р. У 2010 р. обраний академіком Академії наук вищої освіти України по загальнотехнічному відділенню.
   У 1982 р. за співучасть у технологічних розробках в галузі напівпровідникових матеріалів був відзначений почесним дипломом на Виставці досягнень народного господарства СРСР (м. Москва), на якій був виставлений авторський експонат у павільйоні «Центральна виставка науково-технічної творчості молоді».
   З вересня 1989 р. до січня 1991 р. перебував у відрядженні в Республіці Кубі як консультант фізико-математичного факультету Вищого педагогічного інституту ім. Ф. Варе-ли м. Санта-Клара. За впровадження одного з винаходів у науково-виробничу сферу в 1984 р. нагороджений медаллю «Изобретатель СССР». У 1987-му за педагогічну роботу був відзначений нагрудним знаком «Відмінник освіти УРСР». У 2004 р. нагороджений, медаллю «60 років визволення України від фашистських загарбників», у 2005-му - Почесною грамотою Президії Академії педагогічних наук України, у 2008 р. - Почесною грамотою київського міського голови, а у травні 2008-го - знаком «Петро Могила». У 2009 р. отримав орден Святого Володимира III ступеня, а також медаль М.Кравчука «За видатні заслуги у галузі фізико-математичних наук», обрано академіком АНВО України. У 2010 році нагороджений медаллю М.П. Драгоманова, а у 2011 році – медаллю М.В. Остроградського, у 2012 році – золотою медаллю М.П. Драгоманова, та медаллю «20 років АНВО України», у 2014 році диплом ІІ ступеня як викладач року Національного педагогічного університету. У 2015 році присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України", в такоє нагороджено медаллю Г.Костюка "За заслуги в галузі психолого-педагогічних наук". З січня 2016 року - декан Інженерно-педагогічного факультету.