Немченко Юрій Владиславович

Немченко Юрій Владиславович

 кандидат педагогічних наук, доцент

OrcID: orcid.org/0000-0001-5081-3163 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z2utdpcAAAAJ&hl=uk

Scopus: https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=sbrowse

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладних природночо-математичних дисциплін. Атестат

В 2013 році захистив наукову роботу на здобуття звання кандидата педагогічних наук на тему: "Методика підготовка майбутніх учителів технологій з основ безпеки життєдіяльності". 

З 2012 року – доцент кафедри технічної фізики та математики.

З 2007 року – старший викладач кафедри технічної фізики та математики.

З 1990 року працює В КДПІ ім. О.М. Горького завідувачем лабораторій, а далі викладачем кафедри загально-технічних дисциплін.

1990 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю: «Загальнотехнічні дисципліни і праця».

Відзначений подяками відділу освіти Київської обласної держадміністрації та грамотами НПУ імені М.П. Драгоманова, Києво-Святошинського відділу освіти.

Автор методичних та наукових праць з проблем мікрорадіоелектроніки, програмування мікроконтролерів (arduino), мехатроніки, комп’ютерних систем та технологій, технічної і прикладної механіки, безпеки життєдіяльності людини.

Розробник навчальних програм та навчально-методичних посібників з дисциплін технічного і технологічного напрямку та ІТ дисциплін.

Керівник студентської проблемної групи за напярмком: "Енергоефективність, автоматизація, ІТ технології, конструювання машинобудівних об’єктів".

Модератор сайту Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

Заступник редактора наукового видання "Альманах" Інженерно-педагогічного факультету.

+---------------

Викладння:

Педагогічне навантаженя у 2016 - 2017 н.р.: 582 години.

* Основи мікрорадіоелетроніки;

* Основи охорони праці;

* Охорона праці в галузі;

* Технічна механіка;

* Машинознавство;

* Курсовий проект з Машинознавства;

* Комп'ютерне проектування і моделювання. 

Конференції: 

* Участь у семінарі: "Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу". Київ, 1 червня 2017 р.

* Звітна наукова конференція викладачів НПУ імені М.П.Драгоманова (кафедра ППМД) Київ, 16 травня 2017 р. доповідь: "Енергія вітру: історія та перспективи використання". 

* Міжнародна науковоа Інтернет-конфернеція: "Соціум, наука культура". Доповідь:"Інформаціфні технології, як інструмент трансформації освітньої системи". (Київ 26 - 28 січня 2017 р.)

* Співорганізатор науково-практичної конференції: "Енергоефективність: наука, технології, використання".  Доповідь: "Енергоефективність: потенціал та перспективи зростання в умовах України" (12 квітня 2016 р.), Київ, 2016. 

* Освітній простір: передумови та досвід використання / XXXVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" (29.12.2015 – 05.01.2016), Запоріжжя, 2016

* Современные тенденции в образовании: виртуализация / III Международная научная конференция "Новые технологии и организация учебного процесса: цели и задачи", Баку, 26-28 ноября 2015 г. 

 * участь у семінарі: "Европейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі HORIZON 2020”.

* Досягнення науки та практики. / матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 24-25 січня 2015 р. - Т.2. - Київ: Науково-видавничий центр "Лабораторія думки", 2015. - 32 с. доповідь: Компетентністний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх учителів технологій С. 22 - 24. 

* Тридцята Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" Запоріжжя: 19 - 21 січня 2015 р. доповідь: Хмарні технології, як інструмент централізованого збереження навчально-методичних матеріалів кафедри 

* Міжнародна наукова інтернет-конференція: "Управіління якістю підготовки майбутнього уичтеля фізико-технологічного профілю". Кам’янець-Подільський, 26 червня 2014р.  доповідь: Інструментальні засоби моніторнигу освітньої діяльності

* Міжнародна наукова конференція "Інновация, качество образования и развитие", Баку:  2014р. доповідь: Інструментальные средства оценки качества образования 

* Двадцять шоста Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" Запоріжжя: 7 - 11 квітня 2014 р. доповідь: Стратегія пошуку відкритих освітніх ресурсів

* Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя".  Запоріжжя:  4 - 9 листопада 2013 р. доповідь: Електронний архів кафедри, як інструмент інформаційного забезпечення навчального процесу   

Публікації: 

Google Scholar

* Енергоефективність: потенціал та перспективи зростання в умовах України / Збірник наукових праць науково-практичної конференції "Енергоефективність: наука, технології, використання" (12 квітня 2016), К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. - С. 3 - 6.

* Система пошуково-дослідницьких проектів, як середовище формування практичних безпеко-орієнтованих знань та навичок Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія №5, Педагогічні науки: реалії та перапективи. - Випуск 51: збірник наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - С. 199 - 206 

* Використання ІКТ в системі підготовки майбутніх учителів технологій з природничо-математичних дисциплін Київський науково-педагогічний вісник, № 5 2015. Видавник: «Київська наукова організація педагогіки та психології». – С. 38 - 49

Technology in Education Альманах № 7, 2015 Збірник наукових праць студентів та викладачів Інституту гуманітарно-технічної освіти – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014 С. 61 – 66.

Основні принципи роботи у програмному середовищі PRO100 Методичний посібник Київ, «КАПРИ», 2015. – 16 с.

* Інженерні системи освітлення виробничих приміщень Навчально-методичний посібник К., «КАПРИ», 2015. – 36 с.

* Розрахунок пасових передач Методичний посібник Київ, «КАПРИ», 2015. – 16 с.

* Розрахунок фрикційних передач Методичний посібник Київ, «КАПРИ», 2015. – 16 с.

* Хмарні технології як інструмент централізованого збереження навчально-методичних матеріалів кафедри Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників XXVI міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя» (19 – 21 січня 2015 р.) – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2015. – C. 109–110.

Технічна механіка Навчальна програма К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015 с. 16.

Основи охорони праці Навчальна програма К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015 с. 16.

* Фундаменталізація фахової підготовки майбутніх учителів технологій в процесі інтегрованого вивчення хімії Київський науково-педагогічний вісник, № 3 (03) 2014. Видавник: «Київська наукова організація педагогіки та психології». – С. 38-49. (Касперський А.В., Кучменко О.М., Немченко Ю.В.)

 * Моніторинг освітньої діяльності: пріоритети методи і технології , Камянець-Подільський:  2014р. 

Стажування:

23 грудня 2016 р. - 6 січня 2017 року за програмою: "Створення та адміністрування локальної мережі" Сертифікат

5 - 19 листопада 2013 р. за програмою: "Відриті освітні ресурси"  Сертифікат

7 червня - 8 липня 2013 р. за програмою: "Основи інформаційної безпекиСертифікат 

9 - 23 травня 2013 р. за програмою: "Основи інформаційної безпеки під час роботи на комп’ютеріСертифікат 

8 - 23 березня 2013 р. за програмою: "Введение в анализ, синтез и моделирование систем"  Сертифікат 

10 жовтня - 9 листопада 2011 р. за програмою: "Робота в Microsoft AccessСертифікат 

 

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?