Організація підготовки докторантів та аспірантів

  Кожному аспіранту та здобувачу наукового ступеня кандидата наук призначається науковий керівник, докторанту – науковий консультант.

  На вченій раді університету обговорюється та затверджуються теми докторських і кандидатських дисертацій. Налагоджується систематичне консультування докторантів, аспірантів та здобувачів з питань підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.  

   Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план, надається додаткова оплачувана щорічна відпустка за місцем роботи тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років роботи над дисертацією – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати.